घर हाम्रो बारेमा हाम्रो उपाय एफएक्यू सम्पर्क        
हाम्रो बारेमा

म्याक्स्तिस दुर सन्चारको स्थापना २००४ सालमा यूरोपको मध्य भागमा स्थित प्राग शहरमा भएको हो र यो एउटा विश्वव्यापी, वहु-सास्क्रितिक विपणन कम्पनी हो जसले व्यापक क्षेत्रमा दुर सन्चार सेवा उपलब्ध गराउछ|

मध्य र पूर्वि यूरोपमा प्रिमियम रेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूमा सबै भन्दा अग्रिम स्थानमा हुन पाउदा हामी गर्ववान्वित छौ| म्याक्स्तिस अडियोटेक्स्ट सेव प्रदाता हो| टेलि-सन्चार माध्यम र टेलिकम परियोजनामा प्रिमियम रेट नम्बर्को प्रयोग दिन प्रति दिन बढ्दैछ| जुन देशमा आन्तरिक अडियोटेक्स्ट नम्बर सेवा उपलब्ध छैन, त्यहा अन्तराष्टिय अडियोटेक्स्ट नम्बर एक मात्र विलिकरड विधि हो|

हामी ग्राहकको जरुरत , आशा र अपेक्षालाई ध्यानम राखेर नया विधि र नया बदलिदो टेक्नोलिजिको साथ काम गर्छौ| म्याक्स्तिस को आखा विश्वव्यापी तथ्वमा छ| हामी आफ्नो सेवा व्यवसाईक रूपमा चलाउन चाहन्छौ| हामीलाई आशा छ कि हामी आफ्नो औदा अन्तराष्टिय दुर सन्चारको आगाडि कायम राख्ने छौ|
COPYRIGHT(C) 2006 - MAXTIS - ALL RIGHTS RESERVED