घर हाम्रो बारेमा हाम्रो उपाय एफएक्यू सम्पर्क        
एफएक्यू

१.म्याक्तिस दूर सन्चार सेवाको उपयोग कसले गर्न सक्छ?
सेवा प्रदाता जस्तो कि टिभि स्टेसन,ईन्टर्नेट पोर्टल, मोबाईल कन्टेन्ट सप्लाएरौर वा कुनै पनि कम्पनी या व्यक्ति जसलाई आफ्नो ग्राहकलाई चार्ज गर्नको लागि वैकलपिक बाटोको खासो छ ,उहाहरु म्याक्तिस दूर सन्चारको सम्भाव्य भागिदार हुन सक्नुहुन्छ|

२.के निजि व्यक्तिले पनि म्याक्तिस दूर सन्चार सेवाको उपयोग गर्न सक्छ?
ह्जुर,निजि व्यक्तिले पनि म्याक्तिस दूर सन्चार सेवाको उपयोग गर्न सक्छ |

३.म यो सेवा कसरी शुरु गर्न सक्छु?
रजिस्ट्रि गर्न सजिलो छ र सामान्यतया २४ देखि ४८ घण्टामा पुरा हुन्छ|हामीलाई il@maxtis.com मा सम्पर्क गर्नुहोस र हमि १२ घण्टा भित्र तपाईलाई पुन सम्पर्क गर्नेछौ|अध्तन मुल्य सुची र आक्सेस सुचीको लागि हाम्रो विक्रेता द्ल्सग सम्पर्क गर्नुहोस|

४.मलाई भुक्तानी कसरी गरिन्छ?
हामी ग्राहकलाई प्रति मिनेट्को हिसावले भुक्तानी गर्छौ| तपाईलाई वैक वाएर ट्रान्सफरबाट भुक्तानी गरिनेछ|म्याक्स्तिससं्ग रजिस्टर हुनको लागि तपाईसं्ग कम्पनी अकाउन्ट हुनु आवस्यक छ|

५.मैले भुक्ताना कहिले पाउछु?
भुक्ताना तपाईले छान्नु भएको नम्बरमा भर पर्छ| हामी ग्राहकलाई प्रतेक ह्प्ता,दुई हप्ता या प्रतेक महिनाको हिसाबमा भुक्तानी गर्छौ|

६.के सबै नम्बर सबै देशबाट चल्छ?
विभिन्न नम्बर विभिन्न देशबाट चल्छ|यो जान्नकोलगि क्रिपया "हाम्रो उपाय" मा दिईएको परिक्षण नम्बरमा परिक्षण गर्नुहोस|

अधिक विवरणकोलागि हामीसं्ग सम्पर्क गर्नुहोस|
COPYRIGHT(C) 2006 - MAXTIS - ALL RIGHTS RESERVED